Jeanette Thure

Jeanette Thure

Jeanette Thure är förskollärare sedan år 2000 och har arbetat på en Reggio Emilia-inspirerad förskola i Jönköping sedan 2006.

Produkter av Jeanette Thure