Jenny W. Folkeryd

Jenny W. Folkeryd

Jenny W. Folkeryd är professor i didaktik med inriktning svenska vid Uppsala universitet. Hennes forskning och undervisning rör framför allt olika aspekter av läs- och skrivutveckling i skolans olika år och ämnen samt bedömning av läs- och skrivutveckling i nationella och internationella test. Hon har haft olika uppdrag för Skolverket, bland annat inom ramen för den internationella studien PIRLS och i utarbetandet av bedömningsstöd och nationella prov i svenska för grundskolan.

Produkter av Jenny W. Folkeryd