Jens Ineland

Jens Ineland

Jens Ineland är docent vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Han forskar om välfärdsorganisationer, professioner och övergångar mellan skola och arbetsliv för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

 

Produkter av Jens Ineland