Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Denna tredje upplaga har genomgått en omfattande revidering utifrån ny lagstiftning och aktuell forskning. Den innehåller också ett nyskrivet kapitel om centrala utmaningar för professionella som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sedan bokens första upplaga har benämningen av målgruppen ändrats, vilket är motivet till att denna upplaga har fått en ny titel.

Valfrihet, egenmakt och individuell frihet är ledord i den svenska välfärdspolitiken.

Att individen själv ska ha rätt att bestämma över sin vardag har inneburit att man inom funktionshinderpolitiken alltmer har kommit att betona den enskildes möjlighet att påverka villkoren för stöd och hjälpinsatser. Men vad händer när personer med funktionsnedsättningar inte primärt ser sig som behövande av stöd och service, utan baserar sina livsprojekt på helt andra visioner, mål och värden?

Författarna har mångårig erfarenhet av verksamhetsnära arbete och deras forskning är inriktad på de villkor som omgärdar arbetet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. I den här boken sätts dessa erfarenheter och villkor in i en bredare samhällelig och välfärdspolitisk kontext. 

Boken vänder sig till studenter vid samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och vårdvetenskapliga utbildningar men även till yrkesverksamma inom välfärdssektorn och andra som är intresserade av frågor om intellektuell funktionsnedsättning.

Jens Ineland, fil. dr i socialt arbete och docent, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
Martin Molin, fil. dr i handikappvetenskap och docent i socialt arbete vid Högskolan Väst.
Lennart Sauer, fil. dr i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
 

  • Artikelnr : 51101934
  • Sidor : 216
  • Upplaga : 3.3
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Ur BTJ-häfte nr 20, 2019.
Lektör Anders Östnäs

[…] I denna tredje upplaga av boken har omfattande revideringar genomförts. Bland annat har begreppet utvecklingsstörning ersatts med intellektuell funktionsnedsättning, ny lagstiftning och aktuell forskning har tillkommit, liksom ett nyskrivet kapitel om utmaningar för de som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Den röda tråden i denna välskrivna och väldokumenterade bok är spänningsförhållandet mellan välfärdspolitiska regler och möjligheter för unga vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar att skapa en individuell identitet och livsstil. […] Bokens målgrupp är främst studerande i socialt arbete och likartade utbildningar samt professionella inom fältet.