Intellektuell funktionsnedsättning, samhälle och välfärd

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Denna tredje upplaga har genomgått en omfattande revidering utifrån ny lagstiftning och aktuell forskning. Den innehåller också ett nyskrivet kapitel om centrala utmaningar för professionella som arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Sedan bokens första upplaga har benämningen av målgruppen ändrats, vilket är motivet till att denna upplaga har fått en ny titel.

Valfrihet, egenmakt och individuell frihet är ledord i den svenska välfärdspolitiken.

Att individen själv ska ha rätt att bestämma över sin vardag har inneburit natt man inom funktionshinderpolitiken alltmer har kommit att betona den enskildes möjlighet att påverka villkoren för stöd och hjälpinsatser. Men vad händer när personer med funktionsnedsättningar inte primärt ser sig som behövande av stöd och service, utan baserar sina livsprojekt på helt andra visioner, mål och värden?

Författarna har mångårig erfarenhet av verksamhetsnära arbete och deras forskning är inriktad på de villkor som omgärdar arbetet med personer med intellektuell funktionsnedsättning. I den här boken sätts dessa erfarenheter och villkor in i en bredare samhällelig och välfärdspolitisk kontext. 

Boken vänder sig till studenter vid samhällsvetenskapliga, beteendevetenskapliga och vårdvetenskapliga utbildningar men även till yrkesverksamma inom välfärdssektorn och andra som är intresserade av frågor om intellektuell funktionsnedsättning.

Jens Ineland, fil. dr i socialt arbete och docent, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.
Martin Molin, fil. dr i handikappvetenskap och docent i socialt arbete vid Högskolan Väst.
Lennart Sauer, fil. dr i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

  • Artikelnr: 51101934
  • Sidor: 216
  • Upplaga: 3.3
  • Utgivningsår: 2019
Recensioner


Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 20, 2019
Lektör Gunilla Essén

[…] Läsundervisningens grunder är en viktig bok för såväl blivande lärare som för redan yrkesverksamma. Boken har reviderats och uppdaterats mot gällande läroplan och aktuell forskning. Den har även två nya kapitel, ett om läsundervisning i förskoleklass och ett om lärande och läsning i digitala miljöer. Författarna är verksamma lärare och forskare. Läsaren får en bred insyn i det aktuella forskningsfältet och flera olika teoretiska infallsvinklar berörs. Innehållet är både teoretiskt och praktiskt och varje kapitel avslutas med reflektionsfrågor och/eller uppgifter att genomföra med eleverna eller med kollegor.