Joakim Lindgren

Joakim Lindgren

Joakim Lindgren är docent i pedagogik och vetenskapsjournalist. Hans forskning handlar om styrning av utbildning och skola och fokuserar på bland annat juridifiering, marknadisering, utvärdering, inspektion och ungas övergångar. Han är verksam som lektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Produkter av Joakim Lindgren