Joakim Wendell

Joakim Wendell

Joakim Wendell är historielärare och doktorand i historiedidaktik, med historiska förklaringar som huvudsakligt forskningsintresse. Han är verksam vid Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CSD), Karlstads universitet.

Produkter av Joakim Wendell