Joakim Wendell

Joakim Wendell

Joakim Wendell är historielärare och fil. dr. i historiedidaktik. Han är verksam vid Åsö vuxengymnasium och Karlstads universitet.
 

Produkter av Joakim Wendell