Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

Johanna Ringarp, docent i historia och docent i pedagogik, är verksam vid Uppsala universitet och Stockholms universitet. Hon disputerade 2011 vid Lunds universitet på avhandlingen Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling. Hennes forskningsintressen rör utbildningshistoria, internationella kunskapsmätningar samt styrning, ledning och utvärdering av skolsektorn.

Produkter av Johanna Ringarp