Johanna Ringarp

Johanna Ringarp

 

Johanna Ringarp, fil. dr i historia och post doc vid Uppsala universitet. Disputerade 2011 vid Lunds universitet på avhandlingen Professionens problematik. Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling.

Produkter av Johanna Ringarp