Styrning och ledning av svensk förskola och skola, 3 uppl

Styrning och ledning av svensk förskola och skola, 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur styrs egentligen skolan och förskolan? Var fattas besluten? Vad innebär det att tillhöra en profession? Den svenska skolan och förskolan är en komplex organisation som kan vara uppbyggd på olika sätt hos olika huvudmän.

Diskussioner om skolan pågår ständigt och frågor om friskolornas villkor, maktfördelningen mellan staten och huvudmännen samt lärares handlingsutrymme är återkommande. Diskussionerna påverkas av det parlamentariska läget, som i sin tur påverkar förutsättningarna för lärares och skolledares yrkesutövning. 

Lärare, förskollärare eller fritidspedagog är mångfacetterade yrken i en mångsidig organisation. Kunskap om hur verksamheten styrs och leds är en förutsättning för att kunna ta ansvar som professionell yrkesutövare. I den här boken tecknas en översiktlig bild av ett antal områden som är viktiga för yrkesverksamma inom skolan att känna till, inte minst för att  kunna påverka den egna arbetssituationen. Denna tredje upplaga är uppdaterad på flera punkter, bland annat utifrån att nya förslag lagts fram på skolområdet i form av statliga utredningar, departementspromemorior och myndighetsbeslut. 
Johanna Ringarp är docent i både historia och i pedagogik. Hon är verksam vid Stockholms universitet och Uppsala universitet. Elisabet Nihlfors är senior professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet och hedersdoktor vid Malmö universitet.
 

  • Artikelnr : 51108803
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 3.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Publicerad i BTJ-häftet nr 16, 2022.
Lektör: Katharina Jacobsson

Tredje upplagan av Styrning och ledning av svensk förskola och skola är uppdaterad och tydliggör de nya förslag som lagts fram inom skolområdet i form av departementspromemorior, statliga utredningar och beslut av myndigheter. Innehållet introducerar läsaren i hur beslut fattas, vem som styr skola och förskola och hur uppdragen inom skolan kan tolkas. […] Boken ger tydlig insikt i vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation som myndighetsutövare och kunskaper som är nödvändiga och angelägna för att kunna agera professionellt i en komplex arbetsorganisation. Styrkan är de rikliga referenserna där den intresserade kan fördjupa sig inom de områden som endast berörs ytligt. Lärares och skolledares utrymme för att utöva sitt yrke påverkas i hög grad av det parlamentariska läget och insikt i detta behöver alla som arbetar i skolan.