Johanna Unga

Johanna Unga

Johanna Unga är filosofie licentiat och adjunkt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet.

Produkter av Johanna Unga