Svindlande matematik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Att stå högt upp i en byggnad och se ner på en värld i miniatyr – kan det vara matematik? Eller att dansa genom en spegelkorridor och se sig själv från alla håll samtidigt? Eller att utforska en gammal kyrka eller uppleva ett tåg som far fram i hög hastighet?

Den här boken är en introduktion till utforskande, estetisk och lekfull matematik i förskolan och den erbjuder grundläggande matematiska kunskaper samt teoretiska ingångar och praktiska exempel från olika projektarbeten. Författarna tar upp olika perspektiv på matematikämnet och laborerar med frågan om vad matematik är och kan bli utifrån dessa perspektiv samt hur ett transdisciplinärt synsätt på matematik kan bidra med något nytt.

Forskare och praktiker samlas kring begreppet svindlande matematik och ger olika exempel på hur matematik och estetik förs samman i arbete med förskolebarn. Att uppleva ett tåg på en pendeltågsstation handlar inte endast om att avgöra hur långt tåget är, hur många vagnar det har eller hur snabbt det går. Mötet är också en estetisk upplevelse och tågets fartvind, doft och gnisslande ljud är viktiga estetiska aspekter av utforskandet som berikar och fördjupar lärandet. Tillsammans med barn kan pedagoger upptäcka estetiska dimensioner i det matematiska lärandet, vilket gör det till en meningsfull, nyanserad och svindlande aktivitet.

Anna Palmer (red.) är docent i förskoledidaktik och programansvarig för förskollärarprogrammet vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet.

Johanna Unga (red.) är filosofie licentiat och adjunkt vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet.

Karin Hultman (red.) är filosofie doktor och lektor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet.

Nina Arwidson är förskollärare och pedagogisk utvecklare i Stockholms stad.

Elizabeth de Freitas är professor med inriktning mot forskningsområdet STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) vid Manchester University, avdelningen för Education and Social Research.

Anette de Ron är doktorand och adjunkt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet.

Camilla Emilsson är förskollärare i Stockholms stad.

Marie In de Betou är förskollärare och pedagogisk ledare i Stockholms stad.

Elis Storesund är adjunkt vid Centrum för de humanistiska ämnenas didaktik vid Stockholms universitet och ateljerista/pedagogisk handledare.

  • Artikelnr : 40693730
  • Sidor : 160
  • Upplaga : 1.4
  • Utgivningsår : 2017
Recensioner

[…] I grunden handlar det om att sätta sig in i hur barnet skaffar sig kunskap genom utforskande och upplevelser. Boken ger främst en teoretisk grund utifrån olika perspektiv på vad matematik är, men i texterna finner vi många exempel från praktiken och från olika projekt. I flera fall återkommer skribenterna till matematikens utbredelse och hur den, liksom språket, inkluderas i alla andra ämnen. Antologin tillför nya och spännande perspektiv på matematiklärandet utifrån estetiska och filosofiska resonemang och bidrar till en fördjupad och breddad syn på problemlösning.

BTJ-häftet nr 10, 2017, Lektör Ulf Mårtensson