Jonas Aspelin

Jonas Aspelin

Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan i Kristianstad, där han leder forskningsmiljön Forskning Relationell Pedagogik (FoRP). Han har skrivit en mängd böcker och artiklar inom området. 

Produkter av Jonas Aspelin