Jonas Frykman

Jonas Frykman

Jonas Frykman är professor emeritus i etnologi vid Lunds universitet. Kropp, sexualitet, känsla och affekt är centrala forskningsområden, men också nationalism och minnespolitik.

Produkter av Jonas Frykman