Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet - längtan, lust och oro

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Nittonhundratalet blev kärnfamiljens århundrade, men hur gick det till? Den här boken handlar om hur familjen – pappa, hemmamamma och (helst tre) barn – inte bara blev normen i svensk vardag från trettiotal till sextiotal utan även ett centralt verktyg i byggandet av folkhem och välfärdssamhälle. I boken får vi ta del av både forskningsrön och författarnas personliga betraktelser över en tid som format mycket av det som vi fortfarande ser spår av i dagens samhälle, ett bagage som ofta göms i det självklara och outtalade.

I trettiotalets Europa spred sig totalitära idéer. Det var en tid fylld av ängslan, men också av förhoppningar och reformiver. När barnafödandet föll drastiskt talade många om landets undergång. Nu måste ett nytt Sverige ta form och myndigheterna göra sig redo att rationalisera medborgarnas liv. Under efterkrigstiden kom fattigdom, trångboddhet och arbetslöshet att ersättas av ett snabbt växande välstånd, radikalt ändrade hemvillkor och en historiskt hög nativitet. 

Boken tar avstamp i vardagens slit med att få hem och familj att fungera, i känslor av längtan och besvikelse, i hanteringen av alla nya ting. Det var här hemma folkhemsbyggarnas storstilade reformplaner omsattes i vardagen. Den avslutas i det sextiotal där kärnfamiljens roll börjar ifrågasättas, samboskap och bonusfamiljer blir det nya medan födelsetalen bara stiger.

Jonas Frykman och Orvar Löfgren är professorer emeriti i etnologi vid Lunds universitet. Boken är en uppföljare till Den kultiverade människan, en odyssé genom människors tankevärldar och upplevelser från 1800-talets slut och fram till första världskriget. 

  • Artikelnr : 51108414
  • Sidor : 240
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2022
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 19, 2022.
Lektör Magnus Öhrn

Fokus i etnologerna Jonas Frykmans och Orvar Löfgrens Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet ligger på hur kärnfamiljen blir norm i folkhemsbygget, hur staten på olika sätt sanktionerade denna typ av familjebildning, betraktande den som det moderna samhällets fundament. Boken är indelad i sex kapitel, i vilka olika nedslag i denna process diskuteras. […] Genomgående finns ett klassperspektiv, då medelklassen utgör en tydlig ledstjärna i den utveckling som studeras. Boken riktar sig i första hand till olika universitetskurser, men kan med stor behållning även läsas av en intresserad allmänhet. Studien kan delvis ses som en fortsättning på författarnas Den kultiverade människan (1979), som handlar om den borgerliga kulturens framväxt kring förra sekelskiftet.

---

Recension av Helena Hörnfeldt, publicerad 24 februari 2023
Kulturella Perspektiv 2023, 32: 1–2 

---

"De nystar i folkhemmet – och i sig själva"
Läs intervjun med Jonas Frykman och Orvar Löfgren av Olof Bärtås i Lundagård 7/2 2023. 

---

Åsa Moberg: Kärlek i världens mest moderna land – hur funkade den?
Helsingborgs Dagblad, HD, 2023-10-28

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning för Kärlek och kärnfamilj i folkhemmet – längtan, lust och oro:

LÄNGTAN LUST OCH ORO
En långsam revolution
Två källarbesök

BLI TILLSAMMANS 
Världen vidgas
Biokvällar
Självspegling
Ska vi dansa? 
Ge sig hän
Kärlek och intimitet

MORALPANIK
Förflamsling och lidelse 
Fältstudier i omoral
Ett döende folk
Lösa förbindelser

FLYTTA IHOP
De två rummen
Rytmer och rutiner
Skötsamhet
Vara hemma
Att sönderdela vardagen
Det kravfyllda hemmet
Kulturell förtätning

SÄNGKAMRATER    
Ett sunt kärleksliv
På språng
Osunt begär
För husfridens skull
Tyst!
Frigiditet och integritet
Lagom frigjord 
Tofflorna i hallen

FLYTTA IN I FRAMTIDEN
En egen värld 
Framtid med förhinder 
Att möblera om livet
Köket 
Vardagsrummet 
Mellan ute och inne
Att få stänga dörren om sig 
Ett nytt rum

FAMILJEN FIRAR SIG SJÄLV
Väntrum
Önskejul
Rätt och fel
Dags för barnkalas
Vara som alla andra
Familj, konsumtion och klass
Hemtam och bortkommen

OCH SÅ LEVDE DE VIDARE

APPENDIX 
NOTER
REFERENSLISTA
BILDFÖRTECKNING