Jonas Linderoth

Jonas Linderoth

Jonas Linderoth är docent vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintresse handlar om spelares lärande i vid bemärkelse. Linderoth har bland annat skrivit om hur spelare ramar in de representationer de möter i spel, olika aspekter av onlinespelskulturen, relationen mellan digitala och icke-digitala spel samt hur datorspelande kan förstås utifrån ett ekologiskt perspektiv på perception. Jonas undervisar i kurser om pedagogisk speldesign och hur spel kan användas i undervisning.

Produkter av Jonas Linderoth