Karin Due

Karin Due

Karin Due är fil.dr i fysikdidaktik och arbetar som lärarutbildare vid Umeå universitet, bland annat på förskoleprogrammet. Hon är gymnasielärare i biologi och fysik och forskningsintresset är riktat mot genus, naturvetenskap och undervisning samt naturvetenskap i förskolan.

Produkter av Karin Due