Karin Ingvarsdotter

Karin Ingvarsdotter

Karin Ingvarsdotter är doktor i medicinsk vetenskap och lektor i socialpsykiatri vid institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola. Hennes forskningsintressen är kulturell psykiatri och medicinsk antropologi med särskilt fokus på psykisk ohälsa bland invandrare i västerländska samhällen. Vidare har hon intresse för psykosociala familjeinterventioner för personer med svår psykisk sjukdom, flervetenskaplig forskning samt kvalitativ forskningsmetod.

 

Produkter av Karin Ingvarsdotter