Socialpsykiatrins grunder - människans villkor

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Socialpsykiatri har utvecklats åt olika håll runt om i världen. I Sverige har begreppet socialpsykiatri framför allt avsett socialtjänstens utbud av stöd och service för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den här boken tar sig an socialpsykiatri som vetenskapligt område och syftar till att avtäcka socialpsykiatrins grunder som ett multidisciplinärt forskningsfält, där ämnen som filosofi, medicin, psykologi, antropologi och socialt arbete ingår. Oavsett utgångspunkt står det sociala perspektivet i fokus och utgör bakgrunden till forskning kring psykisk ohälsa.

Innehållet i boken spänner från historiska perspektiv, med nationella såväl som internationella forskningsresultat kring återhämtningsrörelsen, till forskning kring brukarrörelsen i Sverige. Författarna tydliggör sociala legitimeringsprocesser av diagnoser och kulturella processer. Dessutom diskuteras livsvärldens grunder och interpersonell förståelse vid psykisk ohälsa.

Boken vänder sig främst till högskolestuderande i socialpsykiatri, socialt arbete, psykologi, medicin samt vård och omvårdnad.

Magnus Englander (red.) är filosofie doktor i psykologi och docent i fenomenologisk psykologi. Englander är anställd som universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, Fakulteten hälsa och samhälle, Malmö högskola.

Karin Ingvarsdotter (red.) är doktor i medicinsk vetenskap och lektor i socialpsykiatri vid institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola.

Erik Eriksson är socionom och filosofie doktor i socialt arbete.

Torbjörn Friberg är socialantropolog med intresse för hur politiska, ekonomiska och kulturella processer påverkar människor i vardagen.

Mikael Sandlund är professor i psykiatri vid Umeå universitet och psykiater vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Ulla-Karin Schön är socionom och docent i socialt arbete och arbetar som lektor vid Högskolan Dalarna.

Eva Schwarz är filosof och arbetar som lektor på Center för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

Alain Topor är docent på institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet samt professor på institutionen för psykisk helsearbeid vid Universitetet i Agder, Norge.

  • Artikelnr: 40694546
  • Sidor: 160
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2017
Recensioner

Det biomedicinska perspektivet har en stark ställning inom områden som socialt arbete och psykiatri. Den här antologin vill synliggöra vikten av även andra förståelser i mötet med människor som lever i social utsatthet. Bokens redaktörer Magnus Englander och Karin Ingvarsdotter är fil.dr i psykologi respektive lektor i socialpsykiatri. Båda är verksamma vid institutionen för socialt arbete vid Malmö högskola. Tillsammans med sex andra forskare från olika discipliner och universitet beskriver de på ett mycket överskådligt sätt vikten av att belysa och förklara till exempel psykisk ohälsa och missbruk med andra perspektiv än enbart det biomedicinska. […] Studenter i bland annat socialt arbete, psykologi och medicin kommer att ha stor nytta av antologin.

BTJ-häftet nr 10, 2017, Lektör Maria Fridstjerna