Karin Jönsson

Karin Jönsson

Karin Jönsson är universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning. Hennes forskningsintresse rör läs- och skrivundervisning (literacy) i förskolan och tidiga skolår, litteraturläsning, critical literacy och digitala verktyg i undervisningen.
 

Produkter av Karin Jönsson