Katarina Herrlin

Katarina Herrlin

Katarina Herrlin är universitetslektor i didaktik vid Linnéuniversitetet. Hon arbetar som lärarutbildare och hennes undervisningsfält är främst grundläggande språk-, läs- och skrivutveckling samt kartläggning och bedömning i de tidiga skolåren. Katarina är medförfattare till ämnesdidaktisk litteratur som riktar sig till såväl studenter i lärarutbildningar som verksamma lärare. Hon är lågstadielärare med lång undervisningserfarenhet och har också skrivit ett flertal läromedel i svenska för elever i skolstartsålder.

Produkter av Katarina Herrlin