Katarina Jacobsson

Katarina Jacobsson

Katarina Jacobsson är professor vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Med en kunskapssociologisk ansats har hon bland annat studerat dokumenteringspraktiker inom sjukvård och socialtjänst. 

 

Produkter av Katarina Jacobsson