Katarina Ståhlkrantz

Katarina Ståhlkrantz

Katarina Ståhlkrantz är fil. dr och lektor i pedagogik vid institutionen för didaktik och lärares praktik, vid Linnéuniversitetet. Hon disputerade 2019 med avhandlingen "Rektors pedagogiska ledarskap - en kritisk policyanalys", där hon studerade hur förväntningarna på rektor som pedagogisk ledare har förändrats över tid och med vilka konsekvenser.
 

Produkter av Katarina Ståhlkrantz