Kerstin Ekstig

Kerstin Ekstig

 

Kerstin Ekstig är FL i matematik och har under många år arbetat med lärarutbildning vid högskolan i Gävle och sedan 1988 vid Uppsala universitet.
 

Produkter av Kerstin Ekstig