Algebra och geometri, 2 uppl

Algebra och geometri, 2 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Algebra och geometri är avsedd att användas vid de inledande matematikstudierna på universitetsnivå. Den är en omarbetning och utökning av den välkända Algebra och kombinatorik som först kom 1985. Det som nu tillkommit i boken är främst ett par kapitel om geometri. Dessutom finns nu en inledning med repetition av viktiga hantverksmoment ur gymnasiekursen. Exempel och övningar, framför allt enklare övningar, har blivit fler. Nu finns totalt 555 övningsproblem, många av dem med fler delproblem.

Författaren Anders Vretblad är FD i matematik och sedan 1970 universitetslektor vid Uppsala universitet.

Kerstin Ekstig är FL i matematik och har under många år arbetat med lärarutbildning vid högskolan i Gävle och sedan 1988 vid Uppsala universitet.

  • Artikelnr : 40647573
  • Sidor : 312
  • Upplaga : 2.1
  • Utgivningsår : 2006