Kerstin Lagrell

Kerstin Lagrell

Kerstin Lagrell är förskollärare, med bred kompetens inom yrket och svenskdidaktiker med en magister i nordiska språk. Hon har lång erfarenhet av att undervisa på förskollärarprogrammet inom området språk och kommunikation. Kerstin har djupa kunskaper inom Reggio Emilias pedagogiska filosofi.

Produkter av Kerstin Lagrell