Kerstin Svensson

Kerstin Svensson

Kerstin Svensson är socionom och professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet. Hennes forskning handlar i huvudsak om organisationer och professioner med fokus på socialt arbete. Hon har forskat om socialt arbete, dess förutsättningar och utförande i flera olika organisationer, t.ex. socialtjänst, kriminalvård, tvångsvård för unga och missbrukare samt brottsofferjourer.

Produkter av Kerstin Svensson