Kimberly Norrman

Kimberly Norrman

Kimberly Norrman är doktorand i didaktik med inriktning flerspråkighet vid Uppsala universitet. Hon har en lärarexamen från USA och har jobbat som grundskole- och gymnasielärare i New York. I Sverige har hon jobbat som förstelärare på högstadiet och undervisat i engelska, matematik, NO och bild. Hon är läromedelsförfattare och har skrivit om bland annat läsförståelsestrategier i engelskundervisningen. Hon forskar nu om funktionellt skrivande i tidiga skolår ur ett flerspråkighetsperspektiv och undervisar inom lärarutbildningen.

Produkter av Kimberly Norrman