Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson

Kristina Alexanderson är chef för Internet i skolan på Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE). Hennes specialområden är källkritik, upphovsrättsliga frågor och integritetsfrågor på nätet. Kristina är även projektledare för Creative Commons Sverige och sitter som expert i Digitaliseringskommissionen.

Produkter av Kristina Alexanderson