Kristina Andersson

Kristina Andersson

Kristina Andersson är lektor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av att undervisa på förskollärarprogrammet och undervisar även på andra lärarprogram i didaktik. Kristinas forskning handlar om undervisning, teknik, naturvetenskap och genus.

Produkter av Kristina Andersson