Kristina Malmberg

Kristina Malmberg

Kristina Malmberg är universitetslektor i utbildningsvetenskap och sedan 2009 utbildningsledare vid Avdelningen för Rektorsutbildning, Uppsala universitet. Hon har arbetat med utbildning och utbildningsledning inom skola och universitet. Vidare har hon lång erfarenhet av arbete med kommunala och nationella utvecklings-, utbildnings- och utvärderingsuppdrag.

Produkter av Kristina Malmberg