Lena Hansson

Lena Hansson

Lena Hansson är professor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning handlar bland annat om undervisning av ”naturvetenskapernas karaktär”, samt inkluderings-/exkluderingsfrågor kopplade till de bilder av naturvetenskapen som kommuniceras. Exempel på aktuella forskningsprojekt är ”Industriinitiativ i skolan – möjligheter och utmaningar för skolans NO- och teknikundervisning” tillsammans med Maria Andrée (Stockholms universitet) samt ett samverkansprojekt om elevers undersökande förmåga tillsammans med Lotta Leden (Högskolan Kristianstad) och en skola. Tillsammans med Hagop Yacoubian (Lebanese American University) är hon redaktör för boken Nature of Science for Social Justice.

Produkter av Lena Hansson