Lena Martinsson

Lena Martinsson

Lena Martinsson är professor i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet. Hon forskar om värdegrunds- och jämställdhetsarbeten, mångfaldsfrågor och kritiska rörelser i Sverige och internationellt.

 

Produkter av Lena Martinsson