Skola i normer, 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Skola i normer granskar hur normer för hur man ska vara och bete sig upprepas och utmanas av elever och lärare i skolan, på lärarutbildningen och i skolans värdegrundsarbete. Genom föreställningar om normalitet skapas också det Andra, det som inte ryms innanför normens gränser och som därför stängs ute. Samtidigt uppstår alltid motsägelser som ger möjligheter till motstånd.

I den här tredje upplagan har perspektiven vidgats ytterligare och normbegreppet används för att belysa en rad aspekter av hur olika normer verkar och ges betydelse i utbildningssammanhang. Förutom normer om genus, ålder, sexualitet, rasifiering och klass, diskuterar författarna på ett tydligare sätt också funktionsnormer, nyliberalism, religion/sekularism och nationalism. Under senare år har betydelsen av dessa normativa processer blivit allt mer påtagliga, både i skolans värld och i samhället i stort.

Lena Martinsson är professor i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet.

Eva Reimers är professor i pedagogiskt arbete vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet.

Jenny Bengtsson arbetar som lektor i barn och ungdomsvetenskap vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Christine Bylund är doktorand i etnologi vid Umeå universitet och knuten till Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusvetenskap och projektet DISLIFE.

Anna Sofia Lundgren är professor i etnologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, samt är affilierad till Centrum för demografi och åldrandeforskning (Cedar).

René León Rosales är lektor och forskare vid Institution för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.


 

  • Artikelnr : 51101606
  • Sidor : 240
  • Upplaga : 3.3
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Del av recension i BTJ-häftet nr 9, 2020.
Lektör Elisabeth Sörhuus

Den föregående upplagan kom ut 2014. I denna tredje upplaga finns en ny författare med, Christine Bylund, med ett kapitel om funktionalitet och funktionsmaktsordning. I övrigt finns samma kapitelrubriker som tidigare, uppdaterade med bl.a. senare tids forskningsrapporter. I det nyskrivna efterordet reflekterar Lena Martinsson och Eva Reimers om den så kallade anti-genusrörelsen, som de menar breder ut sig och påverkar arbetet med jämställdhet i skolan. […] Författarnas analyser är viktiga och visar att boken behövs för att främja ett samhälle där människors lika värde är normen.