Lena Östlund

Lena Östlund

Lena Östlund är socionom och har en magisterexamen i gerontologi. Under sina drygt 30 år som verksam socionom har hon arbetat inom missbruksvård och inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Under tio år arbetade hon som enhetschef på ett särskilt boende för personer med kognitiv sjukdom innan hon 2015 började som adjunkt på Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan i Jönköping. Frågor omkring äldreomsorg och kognitiva sjukdomar är Lenas största intresseområde.

Produkter av Lena Östlund