Äldre och åldrande – grundbok i gerontologi 3 uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
I alla möten med en äldre människa – frisk som sjuk – finns det aspekter kring äldre och åldrande som är viktiga att känna till. Åldrandets komplexitet är stor och det ställer krav på professionerna runt den äldre att arbeta utifrån en helhetssyn grundad i den senaste forskningen. 

Äldre och åldrande ger en introduktion till forskningsområdet gerontologi och tar upp de förändringar – biologiska, psykologiska, sociala och funktionella – som sker under åldrandet. Författarna tar också upp många olika perspektiv på vård och omsorg om äldre, allt från hälsofrämjande insatser, ensamhet och e-hälsa till ålderism och genusfrågor.

Denna tredje upplaga är kraftigt omarbetad. Flera kapitel är helt nya och övriga kapitel har reviderats och uppdaterats med ny forskning. En rad nya författare bidrar också med fler ämnen och infallsvinklar.
 
Äldre och åldrande är skriven för högskoleutbildningar inom vård, omsorg, medicin och socialt arbete. Den är också till nytta för yrkesverksamma inom området, samt för andra som vill öka sin kunskap om äldre och åldrande.

Författarna är alla verksamma inom forskning, undervisning och/eller praktik och har gedigen kunskap inom sina områden. Huvudredaktörer är Marie Ernsth Bravell och Lena Östlund. Marie är legitimerad sjuksköterska och docent i gerontologi. Lena är socionom och adjunkt i gerontologi. Båda är verksamma vid Institutet för gerontologi, Jönköping University.

  • Artikelnr : 51102689
  • Sidor : 368
  • Upplaga : 3.2
  • Utgivningsår : 2020
Recensioner

Publiceras i BTJ-häftet nr 20, 2020.
Lektör Matts Lindberg

Boken täcker strängt taget in alla aspekter av åldrandet, och då i meningen åldrandet som en livslång process, inte som en avgränsad period i människans liv. De båda forskarna lyckas också med att beskriva de generella aspekterna av åldrandet, samtidigt som de tar hänsyn till de individuella skillnader som ett åldrande innebar, såväl fysiskt och socialt som psykologiskt. Boken är i sin omfattning, kunskapsrikedom och bredd att betrakta som ett standardverk, med en särdeles hög kvalitet och överskådlighet.