Lena Wiman

Lena Wiman

Lena Wiman har erfarenhet från skolområdet som pedagog, utredare, skolchef och arbete med olika former av utvecklingsuppdrag inom skola och förskola i kommuner. Hon har även arbetat som undervisningsråd inom Skolverket och Myndigheten för skolutveckling samt vid Utbildningsdepartementet. Wiman arbetar sedan hösten 2011 med utbildning och handledning inom Avdelningen för rektorsutbildning vid Uppsala universitet.

Produkter av Lena Wiman