Lennart Sauer

Lennart Sauer

Lennart Sauer är fil. dr i socialt arbete och lektor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Hans forskning är huvudsakligen inriktad på personer med intellektuell funktionsnedsättning i relation till identitet, kultur samt arbete och sysselsättning.

Produkter av Lennart Sauer