Lina Lago

Lina Lago

Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete och universitetslektor vid Tema Barn på Linköpings universitet. Huvudfokus i Linas forskning är barns vardagsliv i utbildningsinstitutioner, då särskilt kring skolstarten och i fritidshemmet. Hon har även bedrivit forskning om lärares arbete och samverkan mellan skolformer.

Produkter av Lina Lago