Utbildning för barn i skolstartsålder

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Det ligger något av ett magiskt skimmer över skolstarten. Många barn har längtat efter dagen då de får packa sin ryggsäck och träda in genom porten till det mytomspunna skolhuset där nya klasskamrater, lärare och utmaningar väntar.

Denna bok handlar om hur utbildningen för barn i skolstartsåldern har förändrats under de senaste decennierna och hur man kan förstå mekanismerna bakom dessa förändringar. Idag råder ett starkt kunskaps- och lärandefokus, där huvudsyftet är att elever ska kvalificeras till nästa nivå i skolsystemet. Detta beskriver vi i boken som en skolarisering av utbildningen och dess konsekvenser berör alla aspekter av utbildning. 

Skolariseringen syns på policynivå. Den påverkar den pedagogiska praktiken och undervisningen; den förändrar synen på barnet och dess förmågor, och inte minst påverkar den vår syn på vad utbildning är till för. I denna bok används skolstarten och förskoleklassen som exempel, men analysen av skolariseringen är allmängiltig för utbildning och undervisning av barn i hela skolsystemet.
 
Hur kan dessa förändringar beskrivas? Vad bidrar till skolariseringen? Vilken betydelse har denna utveckling? Detta är angelägna frågor för alla som är engagerade i utbildning. Därför är det viktigt att lärare och lärarstudenter får ett språk för att kritiskt kunna granska och diskutera vad skolariseringen innebär - både för dem själva och för deras profession. 

Helena Ackesjö är docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet. Lina Lago är docent i pedagogiskt arbete och universitetslektor vid Tema Barn på Linköpings universitet. Sven Persson är seniorprofessor vid Malmö universitet.
 

  • Artikelnr: 51107608
  • Sidor: 128
  • Upplaga: 1.1
  • Utgivningsår: 2022
Recensioner

Utbildning för barn i skolstartsålder
Publiceras i BTJ-häftet nr 18, 2022. Lektör: Katharina Jacobsson

Boken tar sin utgångspunkt i den förändring som skett gällande utbildningen som barn får i skolstarten, samt vilka drivkrafter som orsakat detta. Författarna, forskare vid svenska lärosäten, menar att utbildningen blivit mer och mer skollik, något de kallar för skolifiering, och som är synligt i policydokument för skolan samt ger avtryck i den pedagogiska praktiken. Olika styrningslogiker bidrar till att skapa spänningar och motsättningar som skolaktörer behöver förhålla sig till. […] Utbildning för barn i skolstartsålder är en mycket välskriven och angelägen bok för lärarstudenter, studenter och skolledning för att kritiskt kunna granska och problematisera den egna enhetens undervisning i förhållande till det fenomen som genomsyrar boken. Inte minst för att skapa medvetenhet om hur och vad som påverkar utbildningen för barn i skolstarten.