Linda Nordström

Linda Nordström

Linda Nordström är universitetsadjunkt vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Göteborgs Universitet. Linda arbetar som lärare vid flera olika kurser kring IT och lärande och har deltagit i ett forskningsprojekt om nätburen undervisning, distanspedagogik och e-lärande.

Produkter av Linda Nordström