Liselott Drejstam

Liselott Drejstam

Liselott Drejstam är bibliotekarie och arbetar på Hjulsbroskolan i Linköping som fick motta priset som Årets skolbibliotek 2015. Hon har hållit flera föreläsningar om hur man kan arbeta med litteratur i klassrummet.

Produkter av Liselott Drejstam