Källkritik med källspanarna F-3

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Källkritik med Källspanarna består av de två handböckerna Källkritik med Källspanarna F-3 och Källkritik med Källspanarna 4-6. Handböckerna innehåller färdiga lektionsförslag med tillhörande kopieringsunderlag. Det finns en progression från förskoleklassen till och med årskurs 6. Målet är att i enlighet med kursplanerna i de olika ämnena öva den källkritiska förmågan. De källkritiska frågorna kopplas till de sex Källspanarna Vem, Vad, Jämför, När, Hur och Varför.

Källkritik med Källspanarna passar dig som

  • vill hjälpa eleverna att utveckla förmågan till informationssökning och förmågan till ett källkritiskt förhållningssätt
  • vill ha det källkritiska förhållningssättet kopplat till kursplanerna i de olika ämnena
  • vill ha stöd, struktur och konkreta lektionsförslag från förskoleklass till åk 6.

Författare
Liselott Drejstam är skolbibliotekarie. Hon arbetade tidigare på Hjulsbroskolan i Linköping som fick motta priset som Årets skolbibliotek 2015. Emma Lund har varit 1-7 lärare i svenska och SO men är numera rektor. Författarna har föreläst om undervisning om källkritik.

  • Artikelnr : 40694706
  • Sidor : 112
  • Upplaga : 1.6
  • Utgivningsår : 2016
Recensioner

Ur avhandlingen Barn, kritiskt tänkande och källkritisk undervisning - Källkritisk undervisning i grundskolans tidiga år, med utgångspunkt i yngre barns tänkande av Yvonne Andersson och Linda Hjalmarsson
  
Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Grundlärarprogrammet, Examensarbete 2

[…]

Hur är nya läromedel utformade i syftet att utveckla elevernas kritiska tänkande och källkritiska förmåga?

[…]

Konkreta inslag
Centrala i läromedlet är sex små figurer; källspanare. Dessa fungerar som bildstöd för att förstärka och tydliggöra de källkritiska frågorna: Vad, Vem, Hur, Varför, När och Jämför. Figurerna är färglagda, något som kan verka motiverande för eleverna, och används konsekvent genom hela läromedlet.

 
Läromedlet är strukturerat årskursvis med konkreta tips i en tydlig progression. Dessutom föreslår läromedlet varierande och kreativa arbetsmetoder som eleverna är vana vid; skriva och rita, klippa och klistra, samtala, sortera osv. För att skapa förförståelse för texter använder sig läromedlet utav konkreta frågor utifrån bokstäverna; R U S T A R, vilket blir ett minnesstöd för eleverna. 

[…]

Elevnära inslag
I Källkritik med källspanarna F-3 är illustrationer, tips och exempel hämtade från elevernas vardag, vilket gör det lätt för eleverna att relatera till. Vidare bygger läromedlet på igenkänning, då det involverar elevnära erfarenheter av exempelvis tv-program, skogspromenader, bondgårdsdjur, högtider och tidningar.

[…]

Ämneskopplade inslag 
Läromedlet Källkritik med källspanarna F-3 är tydligt ämneskopplat till läroplanens kunskapskrav och centrala innehåll, i svenska och SO för åk F-3. Förslag på temaarbete i årskurs F är bondgården. I årskurs 1 föreslås tema året och i årskurs 2 finns tema rymden som arbetsområde. I årskurs 3 anges forntiden som arbetsområde. Alla dessa arbetsområden är vanligt förekommande i undervisningen för dessa årskurser, vilket visar på att källkritiken i detta läromedel kopplas till redan existerande ämnen.