Lotta Leden

Lotta Leden

Lotta Leden är universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskning fokuserar på undervisning av naturvetenskapernas karaktär. Exempel på aktuella forskningsprojekt är ”Naturvetenskapernas karaktär i läromedel” tillsammans med Lena Hansson samt ”Hur vet man att dinosaurierna hade fjäll? Bilderböcker som utgångspunkt för samtal om naturvetenskap i förskolan” tillsammans med Lena Hansson och Susanne Thulin (Högskolan Kristianstad) och en förskola.

Produkter av Lotta Leden