Louise Peterson

Louise Peterson

Louise Peterson är universitetslektor vid utbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse omfattar människors användning av information och kommunikationsteknologi i olika miljöer samt hur lärande sker och kan förstås i gränserna mellan institutionella och icke-institutionella miljöer.

Produkter av Louise Peterson