Lucas Gottzén

Lucas Gottzén

Lucas Gottzén är docent och lektor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Han undervisar i sociologisk teori på socionomprogrammet. Hans forskning – som främst rör maskulinitet, föräldraskap och interpersonellt våld – har publicerats i tidskrifter som Acta Sociologica, British Journal of Sociology of Education, Gender & Society och Sosiologi idag.

 

Produkter av Lucas Gottzén