Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö

Magdalena Elmersjö är socionom, lektor och docent i socialt arbete på Södertörns högskola. Elmersjös forskning är framför allt inriktad mot äldreomsorg med fokus på kompetens, arbetsvillkor och organisering. Hon intresserar sig även för frågor som rör äldres situation i samhället och socialt arbete med fokus på tillhörighet och plats.  

Produkter av Magdalena Elmersjö