Socialt arbete i äldreomsorg

Professionell handläggning i teori och praktik

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Biståndshandläggaren har en unik position i välfärdssystemet. Det är biståndshandläggaren som beviljar eller avslår ansökan om äldreomsorg. Så betraktat är hen grindvakten, eller för den delen entrévärden, till äldreomsorgen.

Den här boken ger en sammanflätad berättelse om biståndshandläggning i äldreomsorgen. Här placeras biståndshandläggaren i ett socialt och historiskt sammanhang, och biståndshandläggarens centrala roll och funktion i svensk välfärd synliggörs. Författarna diskuterar både framväxten av yrkeskategorin och samtida utvecklingstendenser. Detta betraktas ur såväl forskarens som praktikerns perspektiv, vilket leder till en problematisering av yrkesrollen från olika utsiktspunkter.
Innehållet är verksamhetsnära. Forskare möter med sin kunskap praktikers erfarenheter i specifika fall som åskådliggör problemen med kolliderande lagstiftning och en organisation som inte alltid är förberedd på den problematik den ställs inför. Kapitlen belyser komplexiteten i ett yrke där många socionomer redan arbetar, och fler kommer ansluta till i framtiden – givet den demografiska utvecklingen där fler och fler blir äldre och äldre. 
Magdalena Elmersjö (red) är socionom, lektor och docent i socialt arbete på Södertörns högskola.
Sara Hultqvist (red) är socionom och lektor i socialt arbete på Linnéuniversitetet och på Socialhögskolan, Lunds universitet.
Stina Johansson (red) är professor emerita i socialt arbete vid Umeå universitet.
Katarina Andersson är docent och lektor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. 
Staffan Blomberg är docent i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet.
Evelina Hoffmann är socionom och har en master i sexologi. Hon arbetar deltid som biståndshandläggare inom äldreomsorgen Stockholm Stad, och deltid som skolkurator på Lemshaga Akademi i Stockholm. 
Sonja Iliev är socionom och har många års erfarenhet av praktiskt socialt arbete med äldre i olika typer av arbeten.
Maria Kornborg är utbildad inom social omsorg med påbyggnad inom psykiatri, ledarskap offentlig förvaltning samt fil mag inom social omsorg.
Frida Lanneld är socionom och arbetar som biståndshandläggare med utökat verksamhetsansvar i Malmö Stad.
Ulrika Löf är socionom och har många års erfarenhet av praktiskt socialt arbete med äldre och biståndsbedömning.
Glenn Möllergren är doktorand i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund. 

  • Artikelnr : 51109428
  • Sidor : 184
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2023