Magnus Englander

Magnus Englander

Magnus Englander är filosofie doktor i psykologi och docent i fenomenologisk psykologi. Englander är anställd som universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, Fakulteten hälsa och samhälle, Malmö högskola. Englander bedriver fenomenologisk forskning inriktad mot områden såsom social kognition, psykopatologi och socialpsykiatri samt arbetar med teoretisk utveckling av en fenomenologisk psykologisk forskningsmetod för forskning inom psykologi, psykiatri och socialt arbete.

Produkter av Magnus Englander