Magnus Larsson

Magnus Larsson

Magnus Larsson är fil. dr i sociologi, lektor vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Han undervisar och forskar om rektorers professionella utveckling och kvalitets- och utvecklingsarbete. För närvarande bedriver Magnus forskning om rektorers kontroversiella frågor i forskningsprojektet Controversial Issues in Leadership (CVIL).

Produkter av Magnus Larsson