Maj-Lis Hörnqvist

Maj-Lis Hörnqvist

Maj-Lis Hörnqvist är filosofie doktor och universitetslektor i pedagogik vid Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet. Hon har en bred erfarenhet från skolväsendet, där hon har arbetat som lärare. Hörnqvist har även arbetat som lärarutbildare och som ledare inom lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Hon undervisar huvudsakligen på Rektorsprogrammet och är även handledare på Magisterprogrammet i utbildningsledarskap. Hörnqvists forskningsintresse rör olika aspekter inom området ledarskap för lärande.

Produkter av Maj-Lis Hörnqvist