Skolledarskap - vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Hur kan vi lita på det arbete som utförs i skolan och i förskolan? På vilket sätt kan skolledare och pedagoger säkerställa att deras arbete för att främja barnens och elevernas lärande och utveckling är tillförlitligt? Att kunna förklara varför man undervisar barn och elever på ett visst sätt eller på vilken grund man leder sin skola eller förskola har blivit allt viktigare.  En utmaning för skolledare och pedagoger är att nyttja det vetenskapliga kunnande som finns för att förbättra sin verksamhet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är centrala begrepp i den skollag infördes år 2010, men vilken är deras innebörd?

Den här boken behandlar vad vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är. Med stöd i forskning om framgångsrikt skolledarskap belyser författaren hur man kan förankra sitt ledarskap och den utbildning man leder i vetenskap och beprövad erfarenhet.  Boken innehåller flera exempel där forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt har tillämpats. Författaren visar också hur erfarenheter kan lyftas för att bli beprövade och därmed tillämpas i undervisning och skolledarskap.

Boken riktar sig till alla som arbetar med ledarskap i skolan och i förskolan och utgör ett stöd för ett skolledarskap som baseras på vetenskaplig kunskap.

Maj-Lis Hörnqvist är filosofie doktor i lärande och docent i pedagogik. Hon har tidigare arbetat med lärarutbildning och rektorsutbildning
vid Luleå tekniska universitet och vid Centrum för skolledarutveckling vid Umeå universitet.

  • Artikelnr : 51100913
  • Sidor : 168
  • Upplaga : 1.1
  • Utgivningsår : 2019
Recensioner

Maj-Lis Hörnqvist, som både har arbetat med lärar- och rektorsutbildning, tar i Skolledarskap fasta på begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och går till botten med definitionerna. Det finns mycket att säga om det som föreskrivs i skollagen och författaren vrider och vänder på frågorna och ger många hänvisningar och exempel. […] Skolledarens roll, ansvar och utmaningar går som en röd tråd genom framställningen. Det pedagogiska ledarskapet som nötts och blötts definitionsmässigt i årtionden sammanfattas på ett bra sätt. […]

BTJ-häftet nr 10, 2019
Lektör Elisabeth Sörhuus